Statement

contact:  steenbruggen.hc@gmail.com

Hinnie Steenbruggen is beeldend kunstenaar en kijkt naar de mens in haar leefruimte. Die ruimte is niet alleen het landschap, het is ook een sociale ruimte. Een tijdsruimte dus, een ruimte met geschiedenis, verandering, vervorming. Waar ben ik in die beweging? Wat is mijn identiteit?

Zij beheerst verscheidene technieken: tekent, maakt collages, bewerkt foto’s met textiel, naait 3D beelden naar voorbeelden van oude foto’s, creëert installaties en maakt sculpturen van keramiek of gaas met textiele materialen.

Haar werk verwijst naar het voortgaan van de tijd door het vervormen en vervreemden van de gegeven situatie. Het kleurgebruik is daarop afgestemd, de kleuren van de jaren 60 zijn die van haar jeugd, de heldere neon kleuren geven de hedendaagse tijd aan. Contouren en verbleekte kleuren vervagen de details van de mensfiguren en de interieurs als vervlogen herinneringen. Haar beeldende middelen zijn de opvallende of juist wegvallende kleuren, lijnen of materialen.

In het mensbeeld ‘Het grijze verleden’ 2019  showt ze een fotofinish. Daarbij vraagt ze aandacht voor het leven van nu: het scoren en wedijveren naast de beleving en herinnering van vroeger. Waar sta ik nu? Wat neem ik altijd met me mee?

Vormen zet ze naar haar hand, naast suggestie bewegen ze door luchtstroom en door actie en reactie. Als zij werk maakt op locatie, richt ze zich op de geschiedenis en de architectuur van die ruimte. Binnen en buiten kunnen in elkaar over gaan, verwisselen soms van plaats. Maar duidelijk is het, dat alles zijn eigen ruimte inneemt en opeist.

Van 2013- 2019 was ze deelnemer van het kunstcollectief A in Wonderland, met  Paula Biemans, Peter Schudde en Manja Kindt. Vanuit het Groningse kozen zij hun thema’s, zoals Magnitude, de aardbevingen. A in Wonderland bouwde  installaties en gaven performances in door hen gekozen of aangeboden ruimtes. Ze onderzoeken de geschiedenis passend bij de locatie. Het kunstcollectief is in ruste, maar blijft levend.

www.a-in-wonderland.nl en https://www.facebook.com/pages/A-in-Wonderland/453614318038303

Wil u meer werk van Hinnie zien?   U bent welkom in haar atelier in vleugel F2/3 in de Biotoop, Kerklaan 30, Haren.

Reacties zijn gesloten.